Direktupphandling – Vad är det?

En direktupphandling är när en offentlig instans (kommun, landsting osv. som är skyldiga att rätta sig efter lagen om offentlig upphandling – LOU) köper in en vara eller tjänst och denna inte kostar mer än de uppsatta gränsbeloppen som anges nedan.

I de flesta fall, för dig som levererar produkter och tjänster, så gäller avsnittet LOU nedan – dvs. om du säljer något för ett totalt värde under 586 907 kr så gäller direktupphandling.

Om beloppen överstiger nedan angivna belopp så behöver den offentliga instansen upphandla varan eller tjänsten.

Vid direktupphandling gäller inte samma regler som vid en offentlig upphandling såsom t.ex. att inköpet måste publiceras. Därför finns det heller ingen komplett databas såsom det gör med offentliga upphandlingar. Men du kan hitta direktupphandlingar på t.ex. www.mercell.com eller någon av de andra databaserna som publicerar upphandlingar.

LOUVaror & tjänsterByggentreprenadSociala och andra särskilda tjänster
Statliga myndigheter*1 365 78252 620 5617 113 450
Övriga upphandlande myndigheter2 096 09752 620 5617 113 450
Direktupphandlingsgränsen586 907586 907586 907
*Centrala upphandlande myndigheter
LUFVaror & tjänsterByggentreprenadSociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter4 201 67852 620 5619 484 600
Direktupphandlingsgränsen1 092 4361 092 4361 092 436
LUFSVaror & tjänsterByggentreprenadTjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter4 201 67852 620 5614 201 678
Direktupphandlingsgränsen1 092 4361 092 4361 092 436
LUKTjänste-
koncessioner
Bygg-
koncessioner
Koncessioner som avser sociala och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter52 620 56152 620 56152 620 561
Direktupphandlingsgränsen2 631 0282 631 0282 631 028

LOU – Lagen om Offentlig Upphandling
LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorn
LUFS – Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
LUK – Lagen om upphandling av koncessioner

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett verktyg för att ta reda på om en upphandling ska klassificeras som direktupphandling eller ej.